De hoofddoelstelling van het project Brug Binnen Buiten is de duurzame re-integratie van ex-gedetineerden uit de gevangenis van Antwerpen via een verbeterde levenskwaliteit en hogere participatie in de samenleving. Het rapport bevat de resultaten van een vervolgonderzoek naar de meerwaarde van vrijwilligers en sociale professionals in de ondersteuningsnoden van ex-gedetineerden.

Publicatiedatum Juni 2019
Publicatietype Studie
Thema's Welzijn en justitie
Auteur(s) Sylvie Van Dam en Peter Raeymaeckers