De middeleeuwse stad Brugge was vooruitstrevend op het vlak van publieke waterbevoor-rading. Reeds op het einde van de 13de eeuw werd een innovatief systeem met zgn. moerbuizen aangelegd, dat zou functioneren tot in 1925 toen kraantjeswater in voege kwam in Brugge1. Een toevalsvondst op het Brugse Ganzenplein in april 2018 werpt een interessante blik op dit waterbevoorradingssysteem en licht andermaal een belangrijk tipje van de sluier van dit middeleeuwse netwerk op.
Publicatiedatum
Februari 2023
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Archeologie
Auteur(s)
Sofie Vanhoutte
Reeks
Onderzoeksrapporten agentschap Onroerend Erfgoed nr. 254