VARIO werd door Vlaams minister van Innovatie, Hilde Crevits, om een startnota gevraagd met mogelijke scenario’s om burgers, individueel of georganiseerd, bij het wetenschaps- en innovatiebeleid te betrekken. Op basis van deze startnota, wil de minister een dialoog beginnen om te komen tot een gedragen visie op een structurele aanpak. Bij het advies hoort ook een achtergrondrapport, met in bijlage onder meer een selectie van bestaande initiatieven om burgers bij het beleid te betrekken, ter inspiratie.
Publicatiedatum
November 2020
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Beleid en regelgeving wetenschap en innovatie