Gedaan met laden. U bevindt zich op: BVR handhaving onroerend erfgoed en varend erfgoed. Advies SERV

BVR handhaving onroerend erfgoed en varend erfgoed. Advies SERV

Beleidsadvies
juni 2024
SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Advies over voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed, het onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en het Varenderfgoedbesluit van 27 november 2015.
Publicatiedatum
Juni 2024
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving