Gedaan met laden. U bevindt zich op: BVR tijdelijk handelingskader PFAS. Advies MORA

BVR tijdelijk handelingskader PFAS. Advies MORA

Beleidsadvies
januari 2023
MORA - Mobiliteitsraad van Vlaanderen
Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een tijdelijk handelingskader voor het gebruik van PFAShoudende bodemmaterialen en voor de invulling van het saneringscriterium, vermeld in artikel 19, §1, van het Bodemdecreet voor PFAS-houdende bodem.
Publicatiedatum
Januari 2023
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Bodem , Mobiliteit en openbare werken