Gedaan met laden. U bevindt zich op: BVR Vlarel. Advies SERV

BVR Vlarel. Advies SERV

Beleidsadvies
juni 2024
SERV - Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen
Advies over het voorontwerp besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het VLAREL van 19 november 2010, wat betreft het doorvoeren van optimalisaties rond de erkenningen leefmilieu.
Publicatiedatum
Juni 2024
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Milieu- en natuurbeleid