Zorginspectie publiceerde twee rapporten over haar bevindingen in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) voor de periode 2008 - 2012. Tijdens deze vier jaar vonden zowel financiële inspecties als inhoudelijke audits plaats. Het rapport beschrijft de financiële inspectieronde die Zorginspectie bij de 20 beheersinstanties van de 20 centra voor geestelijke gezondheidszorg tussen 2008 en 2012 uitvoerde.
Publicatiedatum November 2012
Publicatietype Rapport
Thema's Gezondheidszorg