Zorginspectie publiceerde twee nieuwe rapporten over haar bevindingen in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) voor de periode 2008 - 2012. Tijdens deze vier jaar vonden zowel financiële inspecties als inhoudelijke audits plaats. Het rapport beschrijft de tweede auditcyclus 2008-2012 die Zorginspectie bij de 20 centra voor geestelijke gezondheidszorg uitvoerde.
Publicatiedatum November 2012
Publicatietype Rapport
Thema's Gezondheidszorg