Het rapport brengt niet de volledige handel in Vlaanderen in rundveesperma in kaart. Aan de hand van de jaarverslagen van de erkende centra kan enkel een beeld geschetst worden van de handel door de in Vlaanderen gevestigde centra. Wat door Waalse centra rechtstreeks aan Vlaamse veehouders wordt geleverd, is niet meegenomen. De Waalse overheid verzamelt geen cijfers over de werking van de centra op Waals grondgebied. De werkelijke aankopen door de Vlaamse veehouders zijn bijgevolg hoger dan in dit rapport getoond wordt.
Publicatiedatum
November 2022
Publicatietype
Jaarverslag
Thema's
Dieren
Auteur(s)
Hanne Geenen, Elout Van Liefferinge