Deze code van goede praktijk omvat aanvullende richtlijnen voor het uitvoeren van een beschrijvend bodemonderzoek voor bodemverontreinigingen met PFAS.
Publicatiedatum
Mei 2022
Publicatietype
Leidraad
Thema's
Bodem , Kwaliteit van de leefomgeving
Doelgroep
Bodemsaneringsdeskundigen