Sinds 7 december 2001 kunnen gemeenten subsidies ontvangen voor het uitvoeren van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen. Vanaf 1 januari 2005 worden enkel nog erosiebestrijdingswerken gesubsidieerd die kaderen in een door de administratie goedgekeurd erosiebestrijdingsplan. De brochure is een leidraad bij het opstellen van een integraal plan voor een brongerichte aanpak van bodemerosie en eventueel daarmee gepaard gaande modderoverlast. De code bevat zowel de minimumvereisten als aanbevelingen, en moet worden toegepast om de goedkeuring van het plan, en dus ook de subsidie, te bekomen.

Vorige edities