Gezamenlijk advies van de SERV en de Minaraad over de opmaak van een wetgevend kader voor de integratie van de plan-MER (milieueffectrapportage) en andere effectbeoordelingen in planprocessen van ruimtelijke ordening.

Publicatiedatum Januari 2014
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Ruimtelijke planning