De publicatie is bedoeld als een praktische gids voor personeelsleden van de Vlaamse overheid die consultaties plannen, organiseren, uitvoeren, analyseren, communiceren en evalueren bij de voorbereiding van nieuwe of wijzigende regelgeving of bij ex-postevaluatie van bestaande regelgeving. Dit zowel voor een consultatie binnen het kader van een reguleringsimpactanalyse (RIA) als in gevallen waarbij een RIA niet nodig is, zoals binnen een onderhandelingscontext. Het is geen verplicht stappenplan, maar eerder een hulpmiddel om de consultatie tot een goed eind te kunnen brengen.
Publicatiedatum Maart 2013
Publicatietype Leidraad
Thema's Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Vlaamse overheid
Doelgroep Personeelsleden van de Vlaamse overheid