De studie gaat na of de moeilijke start op de arbeidsmarkt ten gevolge van de voorbije economische crisis een blijvende impact had op de verdere loopbaan van de schoolverlaters. Om dit in kaart te brengen, werden de schoolverlaters van 2007 en 2008 over respectievelijk vier en drie jaar opgevolgd. De crisis heeft voor deze schoolverlaters een vlotte uitstroom naar een eerste job bemoeilijkt. Die minder goede start had op middellange termijn echter geen blijvend effect op hun verdere loopbaan. Toen de economie opnieuw aantrok, haalden de schoolverlaters de achterstand die ze in de crisisperiode opliepen, duidelijk opnieuw in. Dat gold ook voor groepen die bij de conjunctuuromslag hard werden getroffen, zoals mannelijke en laaggeschoolde schoolverlaters. Die laatste groep blijft wel gevoeliger aan werkloosheid dan hun midden - en hooggeschoolde collega's.
Publicatiedatum
December 2011
Publicatietype
Nieuwsbrief
Thema's
Arbeidsmarkt
Auteur(s)
VDAB studiedienst
Reeks
VDAB ontcijfert nr. 26