Gedaan met laden. U bevindt zich op: Criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de NATURA 2000-habitattypen

Criteria voor de beoordeling van de lokale staat van instandhouding van de NATURA 2000-habitattypen

Onderzoeksrapport
november 2009
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
De Habitat- en Vogelrichtlijn vormen samen de hoeksteen van het Europese natuurbeleid. Dit werd opgebouwd rond twee pijlers: enerzijds het Natura 2000-netwerk van speciale beschermingszones en anderzijds soortenbescherming. Elke lidstaat dient te streven naar een gunstige staat van instandhouding van de op haar grondgebied aanwezige Natura 2000 habitattypen en soorten. Zesjaarlijks moet die toestand gerapporteerd worden aan de Europese Commissie. Ook een rapportering over de toestand van de habitats en soorten binnen elke speciale beschermingszone dient op regelmatige tijdstippen aan de Commissie overgemaakt.
Publicatiedatum
November 2009
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Filiep T'jollyn, Hans Bosch, Heidi Demolder, Steven De Saeger
Reeks
INBO.R.2009.46