In 2006 werd CultuurInvest opgericht als autonoom investeringsfonds. Het fonds richt zich tot ondernemers in de culturele en de creatieve industrie en verschaft financiële zuurstof via achtergestelde leningen en kapitaalparticipaties. Het rapport bevat een evaluatie van de werking van het fonds in de periode 2011-2014.
Publicatiedatum
December 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Beleid en regelgeving cultuur, jeugd, sport, media en toerisme