Ecologisch bermbeheer krijgt veel aandacht van de beheerders van bermen, taluds en restgronden langs de vele wegen, kanalen en spoorwegen in Vlaanderen. Dieren stellen daarbij vaak gedeeltelijk andere eisen dan de flora. De brochure legt de nadruk op de dagvlinder en geeft aan de bermbeheerder concrete en praktische inrichtings- en beheertips voor een vlindervriendelijke berminrichting.
No issue available in the documents provided
Publicatiedatum April 2008
Publicatietype Brochure
Thema's Natuur en bos
Doelgroep Overheid