Gedaan met laden. U bevindt zich op: De Barebeek. Naar een ecologisch herstel van waterloop en vallei

De Barebeek. Naar een ecologisch herstel van waterloop en vallei

De brochure bundelt de resultaten van de ecologische inventarisatie en visievorming van het stroomgebied van de Barebeek, een deelgebied van het Dijlebekken. De hoofddoelstelling van de visie is om het toekomstige waterbeheer op de aanwezige ecologische potenties in het stroomgebied van de Barebeek af te stemmen. De natuurwaarden van de waterloop, de oever en vallei werden daartoe grondig geïnventariseerd.
Publicatiedatum
Maart 2004
Publicatietype
Studie
Thema's
Water