De studie heeft tot doel het afstemmen van het toekomstig waterbeheer op de aanwezige ecologische potenties in het stroomgebied van de Bellebeek. De natuurwaarden van de waterloop, de oever en vallei werden daartoe grondig geïnventariseerd. Het ecologisch en landschappelijk potentieel en de toekomstvisie van het stroomgebied de Bellebeek worden uitgebreid toegelicht.
Publicatiedatum
November 2005
Publicatietype
Studie
Thema's
Water