Het rapport geeft een jaarlijks overzicht van de biolandbouw in Vlaanderen. Het presenteert de belangrijkste kengetallen van de biologische landbouw, plaatst de Vlaamse situatie in een Europese context, analyseert de overheidsuitgaven en schat de omvang van de sector in.
Publicatiedatum
Juni 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Biologische landbouw

Vorige edities