Gedaan met laden. U bevindt zich op: De cirkel rond? Eindrapport van de opdrachthouder voor de aanpak van de PFAS-problematiek aangesteld door de Vlaamse Regering

De cirkel rond? Eindrapport van de opdrachthouder voor de aanpak van de PFAS-problematiek aangesteld door de Vlaamse Regering

Rapport
december 2022
Departement Omgeving
Begin juni 2021 kreeg Karl Vrancken de vraag om aan de slag te gaan als PFAS-opdrachthouder voor de Vlaamse Regering. Op dat ogenblik durfde hij niet te vermoeden dat hij dat mandaat negentien maanden zou bekleden. In dit interview blikt Vrancken terug op zijn traject. Een verhaal van uitdagingen, bruggen bouwen en kennis opbouwen. Van hoe Vlaanderen, dankzij uitbouw van expertise en overleg met stakeholders, op korte tijd dé kennisregio rond PFAS in de wereld werd. Van hoe een nieuw normenkader een belangrijke eerste stap is richting (veel) minder en finaal zelfs geen PFAS. Van hoe we willens nillens moeten evolueren naar een model gebaseerd op duurzaam produceren én duurzaam consumeren. “Het moet mijn legacy zijn dat grote schandalen van chemische verontreiniging voortaan aangepakt kunnen worden binnen het dagelijkse beleid van de Vlaamse overheid. Terwijl we anders gaan produceren en consumeren, op een andere manier met chemicaliën omgaan en zorgen voor een beter materialenbeheer doorheen de hele keten.”
Publicatiedatum
December 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Bodem , Milieuhinder , Kwaliteit van de leefomgeving