Na de verontrustende berichten uit verschillende Europese landen over grootschalige sterfte bij de Gewone es door Chalara fraxinea en de eerste officiële vaststellingen van de ziekte in het Vlaamse Gewest, startte het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in samenspraak met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in het voorjaar van 2011 met een informatiecampagne. Hiervoor werden historiek, symptomen en voorlopige aanbevelingen voor de beheersing van de nieuwe essenziekte samengevat in een technische fiche, die via verschillende kanalen verspreid werd onder bos- en groenbeheerders.
Publicatiedatum Juni 2012
Publicatietype Onderzoeksrapport
Thema's Natuur en bos
Auteur(s) Peter Roskams , Arthur De Haeck
Reeks INBO.R.2011.49