De studie peilt aan de hand van beschrijvende analyses naar wat de burger globaal weet over de EU, welk beeld de Europese Unie oproept en hoe het EU-burgerschap ervaren wordt. Volgens gegevens uit de Eurobarometer-enquête lijkt de Vlaming anno 2013, in vergelijking met de gemiddelde Europeaan, een iets betere kennis te hebben van de Europese Unie (EU) en een iets minder begrip van de Europese instellingen.
Publicatiedatum
Juni 2014
Publicatietype
Studie
Thema's
Algemeen beeld Vlaanderen
Auteur(s)
Myriam Vanweddingen
Reeks
SVR-webartikel, 2014/3