Het Steunpunt Economie en Ondernemen (STORE 2.0) voerde een tweede onderzoek uit naar de financiering van jonge ondernemingen. Een online-enquête werd uitgestuurd naar een representatieve steekproef van 3414 jonge bedrijven, opgestart tussen 2014 en 2017. Het rapport presenteert de resultaten.

Publicatiedatum Maart 2019
Publicatietype Rapport
Thema's Ondernemen , Economische steun
Auteur(s) Petra Andries, Laurence Rijssegem, Jolien Roelandt