In het kader van de pas verschenen Lokale Inburgerings- en Integratiemonitor werd door de Studiedienst van de Vlaamse Regering een inschatting gemaakt van het aantal personen van vreemde herkomst in het Vlaamse Gewest. Dat gebeurde op basis van gegevens over de nationaliteitshistoriek van elke inwoner.
Publicatiedatum Maart 2012
Publicatietype Studie
Thema's Samenleving en bevolking
Auteur(s) Jo Noppe, Edith Lodewijckx
Reeks SVR - Webartikel, 2012/3