De concurrentiekracht van een economie is een belangrijke beleidstopic. De invoering van het nieuwe ESR 2010 rekenstelsel voor de nationale en regionale rekeningen zorgde voor enkele belangrijke wijzigingen in de indicatoren die de competitiviteit meten. Bij een vergelijking van het Vlaamse Gewest met de buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland valt op dat de Vlaamse positie op de besproken indicatoren de laatste 10 jaar iets verslechterde. Maar op korte termijn kon het Vlaamse Gewest weer wat terrein winnen omdat het de crisis van 2009 relatief beter wist te doorstaan, althans de eerste twee jaren erna. Dit alles blijkt vooral uit het verloop van het bbp, de handelsbalans en de arbeidsproductiviteit.
Publicatiedatum
Juli 2016
Publicatietype
Studie
Thema's
Economische conjunctuur
Auteur(s)
Thierry Vergeynst
Reeks
SVR-verkenning 2016/2