Het rapport dat voor u ligt, is het resultaat van een bevraging van de lokale toezichthouders van 27 gemeenten in Vlaanderen. De opdracht werd gegeven door de Vlaamse Hoge Raad voor de Milieuhandhaving (VHRM). De bevraging had als voornaamste doel om het gemeentelijk milieutoezicht aan een breed onderzoek te onderwerpen, om het nadien in kaart te brengen. De succes- en faalfactoren van het lokale toezicht die door middel van dit onderzoek aan de oppervlakte zijn gekomen, worden in de vorm van aanbevelingen en verbetervoorstellen aangereikt aan de VHRM. Vanuit de aanbevelingen kan aan concrete oplossingen gewerkt worden om een meer effectieve handhaving op gemeentelijk niveau te garanderen.
Publicatiedatum Juni 2012
Publicatietype Rapport
Thema's Milieu- en natuurbeleid

Vorige edities