De brochure bundelt de resultaten van de ecologische inventarisatie en visievorming van het stroomgebied van de Jeker. De hoofddoelstelling van de visie is om het toekomstige waterbeheer op de aanwezige ecologische potenties in het stroomgebied van de Jeker af te stemmen. De natuurwaarden van de waterloop, de oever en vallei werden daartoe grondig geïnventariseerd.
Publicatiedatum
November 2004
Publicatietype
Studie
Thema's
Water