In de zuivelsector zijn alle ogen gericht op 2015, het jaar waarin de huidige quotumreglementering ten einde loopt. Het rapport beschrijft de resultaten van een studie over hoe de zuivelsector denkt dat de Vlaamse zuivelmarkt er zal uitzien na het verdwijnen van de melkquota. Ten eerste wordt er aan de hand van de resultaten uit die studie een inschatting gemaakt over de melkproductie na 2015. Vervolgens wordt de sector een spiegel voorgehouden over de plannen op sectorniveau: wat zijn (andere) melkveehouders van plan, zijn de groeiplannen van de melkveehouders in overeenstemming met de plannen van de melkverwerkers en is deze groei realistisch, gezien de wettelijke en natuurlijke beperkingen waarmee de landbouwsector in het algemeen en de melkveehouderij in het bijzonder worden geconfronteerd?
Publicatiedatum
November 2012
Publicatietype
Rapport
Thema's
Dieren