De studie heeft tot doel het afstemmen van het toekomstig waterbeheer op de aanwezig ecologische potenties in het stroomgebied van de Poperingevaart. De natuurwaarden van de waterloop, de oever en vallei werden daartoe grondig geïnventariseerd. Het ecologisch en landschappelijk potentieel en de toekomstvisie van het stroomgebied van de Poperingevaart worden uitgebreid toegelicht.
Publicatiedatum
Mei 2005
Publicatietype
Studie
Thema's
Water