Hoe woont de Vlaming? Hoe werkt hij? Wat is zijn gezondheids- of inkomenssituatie? Hoe is het gesteld met het opleidingsniveau van de Vlaming? Op welke manier neemt hij deel aan het maatschappelijke leven? Hoe verplaatst hij zich? Kortom wat is de leefsituatie van de Vlaming en hoe evolueerde deze de voorbije 25 jaar? Er bestaat al heel wat literatuur over deze thema’s. Vaak wordt een deelaspect bestudeerd, de kennis over deze thema’s zit verspreid over meerdere onderzoeksgroepen,… Daarom de idee om een synthese te maken en meteen ook op zoek te gaan naar de samenhang en mogelijke verklaringen voor de verschillende snelheden en intensiteit waarmee de leefsituatie van de bevolking en van bevolkingsgroepen de voorbije 25 jaar evolueerde.
Publicatiedatum
Mei 2009
Publicatietype
Rapport
Thema's
Statistieken , Samenleving en bevolking , Algemeen beeld Vlaanderen
Auteur(s)
Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.)