Het rapport is een bundeling van analyses op de Stadsmonitor 2008. De Stadsmonitor is een instrument van het Vlaamse stedenbeleid dat zowel de Vlaamse overheid als de stadsbesturen moet toelaten na te gaan of de steden al dan niet in een meer leefbare en duurzame richting evolueren. De jongste editie van deze monitor is een coproductie van het team Stedenbeleid van het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering. Naast een beschrijving van evoluties groeit de vraag naar verklaringen van de vastgestelde ontwikkelingen. Lopen deze ontwikkelingen parallel met wat elders in Vlaanderen wordt vastgesteld? Is er nog zo iets als stedelijkheid in een verstedelijkte regio zoals Vlaanderen? Kunnen we wel spreken over ‘de stad’, zijn de verschillen binnen de steden niet groter dan deze tussen de steden zelf? Daarbij wordt er telkens van uit gegaan dat de plek waar iemand woont er toe doet. Maar zijn het niet eerder de bewoners die de buurt, de stad of de regio kleuren? Deze en nog heel wat andere vragen hebben de Studiedienst van de Vlaamse Regering er toe aangezet de vele data van de Stadsmonitor verder te analyseren op zoek naar verklaringen en verbanden voor vastgestelde verschillen.
Publicatiedatum
Februari 2010
Publicatietype
Rapport
Thema's
Stedenbeleid , Statistieken
Auteur(s)
Luk Bral en Hilde Schelfaut (red.)
Reeks
SVR-Studie 2010/1