SERV, Minaraad en SALV brengen een gezamenlijk advies uit over de tweede stroomgebiedbeheerplannen en het bijhorende maatregelenprogramma. In dit advies formuleren de raden aanbevelingen op hoofdlijnen bij de de inhoud van de plannen Schelde en Maas. Voor het maatregelenprogramma focussen de raden hun aanbevelingen op de prioritering van de maatregelen en de financiering ervan.
Publicatiedatum
December 2014
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Milieu- en natuurbeleid , Landbouw en visserij , Economie en ondernemen