De brochure licht de hoofdlijnen van de middelen- en de uitgavenbegroting van de Vlaamse overheid toe.

Publicatiedatum September 2007
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Overheidsfinanciën
Auteur(s) Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening