Bij de rapportering over de handel in landbouwproducten (door het Departement Landbouw en Visserij en VLAM) wordt tot op heden steeds gerapporteerd op het niveau van België. De laatste jaren verschijnen hier en daar (vanuit bijvoorbeeld Flanders Investment and Trade en Studiedienst van de Vlaamse Regering) rapporten die verschillende facetten/sectoren van de Vlaamse handel beschrijven. VLAM stelde de vraag aan het Departement Landbouw en Visserij om na te gaan of er een methode uitgewerkt kan worden om ook te kunnen rapporteren over de Vlaamse agrohandel. Vertrekkende vanuit definities en de twee beschikbare databronnen, de Nationale Bank van België en Eurostat, worden in dit rapport verschillende methoden om de Vlaamse agrohandel te berekenen, uitgewerkt en getest. De verschillende methodes worden onderling vergeleken geëvalueerd.
Publicatiedatum
September 2012
Publicatietype
Rapport
Thema's
Landbouw- en visserijbeleid
Auteur(s)
Jonathan Platteau