De conjunctuur in de eurozone trekt aan door de economische groei en de betere uitvoerperspectieven in de Verenigde Staten en de waardedaling van de euro ten opzichte van de dollar. Maar de afkoeling van de Chinese economie werkt remmend. De Vlaamse conjunctuur doet het ondertussen ook beter, wat blijkt uit betere uitvoerperspectieven. De conjunctuur in de handel blijft evenwel zwakker dan in de andere sectoren. Positief is dat de werkloosheid in september jongstleden afnam.
Publicatiedatum
November 2015
Publicatietype
Statistieken
Thema's
Economische conjunctuur
Auteur(s)
Dirk Festraets, Myriam Van Weddingen, Thierry Vergeynst
Reeks
SVR-Webartikel 2015/3