Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) volgt al jaren nauwgezet de Vlaamse deelname aan het Europese Kaderprogramma op. Met de uitgave “Vlaamse deelname aan de Europese programma’s voor Onderzoek en Innovatie (2007-2013)” bundelt het Departement EWI voor de eerste keer een tussentijdse analyse die de drie Europese financieringsprogramma’s voor O&O&I omvat, die lopen tussen 2007 - 2013: het Zevende Kaderprogramma (7KP), het Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie (KCI) en het Cohesiebeleid. De folder bevat de kerncijfers van de publicatie.
Publicatiedatum
Oktober 2011
Publicatietype
Folder
Thema's
Beleid en regelgeving wetenschap en innovatie