Het Departement EWI heeft een tussentijdse analyse gemaakt van de Vlaamse deelname aan de Europese programma's voor Onderzoek en Innovatie. Dit kadert binnen het Zevende Kaderprogramma (7KP) dat loopt tussen 2007 en 2013. Het 7KP is het primaire instrument van de Europese Commissie om de Europese Research Area (ERA) te realiseren en heeft tot doel om onderzoek-en ontwikkelingsactiviteiten binnen de Europese Unie (EU) te stimuleren.
Publicatiedatum
December 2012
Publicatietype
Studie
Thema's
Beleid en regelgeving wetenschap en innovatie
Auteur(s)
Pascale Dengis, Monica Van Langenhove