De Vlaamse melkveebarometer geeft de resultaten weer van de Vlaamse melkveehouderij op basis van gegevens uit het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). Het rapport draagt bij tot een goed inzicht in de marktsituatie.
Publicatiedatum Juli 2021
Publicatietype Rapport
Thema's Dieren , Landbouwbedrijven

Vorige edities