De Vlaamse melkveebarometer geeft de resultaten weer van de Vlaamse melkveehouderij op basis van gegevens uit het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN). De barometer wordt berekend op bedrijfstakniveau en houdt uitsluitend rekening met de activiteiten verbonden aan melkvee.
Publicatiedatum
Mei 2022
Publicatietype
Rapport
Thema's
Dieren , Landbouwbedrijven

Vorige edities