Gedaan met laden. U bevindt zich op: De Zwalm. Naar een ecologisch herstel van waterloop en vallei

De Zwalm. Naar een ecologisch herstel van waterloop en vallei

Studie
november 2004
Vlaamse Milieumaatschappij. Afdeling Water
De brochure bundelt de resultaten van de ecologische inventarisatie en visievorming van het stroomgebied van de Zwalm. De hoofddoelstelling van de visie is om het toekomstige waterbeheer op de aanwezige ecologische potenties in het stroomgebied van de Zwalm af te stemmen. De natuurwaarden van de waterloop, de oever en vallei werden daartoe grondig geinventariseerd.
Publicatiedatum
November 2004
Publicatietype
Studie
Thema's
Water