De brochure bundelt de resultaten van de ecologische inventarisatie en visievorming van het stroomgebied van de Zwalm. De hoofddoelstelling van de visie is om het toekomstige waterbeheer op de aanwezige ecologische potenties in het stroomgebied van de Zwalm af te stemmen. De natuurwaarden van de waterloop, de oever en vallei werden daartoe grondig ge?nventariseerd.
Publicatiedatum
Oktober 2004
Publicatietype
Studie
Thema's
Water