De brochure bevat de tekst van het decreet grond- en pandenbeleid. Dit decreet treedt in werking op 1 september 2009. De uitvoeringsbesluiten vindt u op de website Ruimtelijke ordening in Vlaanderen.

Meer informatie

Publicatiedatum September 2009
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Omgeving
Doelgroep Ruim publiek