De brochure bevat de tekst van het decreet grond- en pandenbeleid. Dit decreet treedt in werking op 1 september 2009. De uitvoeringsbesluiten vindt u op de website Ruimtelijke ordening in Vlaanderen.
Publicatiedatum
September 2009
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Omgeving
Doelgroep
Ruim publiek