Advies van de Algemene Raad i.s.m. de Sectorraad Kunsten en Erfgoed, de Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk, de Vlaamse Sportraad en de Sectorraad Media bij het decreet over de onderwijsdoelen voor de 1e graad secundair onderwijs.

Meer informatie

Publicatiedatum Oktober 2018
Publicatietype Beleidsadvies
Thema's Secundair onderwijs , Beleid en regelgeving