Vlaanderen kan zich in de komende jaren verwachten aan een belangrijke veroudering van de bevolking en een daling van de bevolking op actieve leeftijd. Door lokale en regionale verschillen in vruchtbaarheid en in migratiestromen doen deze ontwikkelingen zich niet overal op dezelfde manier en in dezelfde mate voor. De demografische diversiteit ligt mee aan de basis van economische en sociale ongelijkheid tussen regio's, steden en gemeenten. De groei van de oudere bevolking verandert de vraag naar consumptiegoederen en het zorgaanbod, en noopt tot aanpassingen in de lokale, economische en sociale organisatie. De afname van de bevolking op actieve leeftijd brengt tekorten mee op de arbeidsmarkt, onderdrukt de consumptie en kan leiden tot dalende inkomsten voor de nijverheid.
Publicatiedatum
November 2016
Publicatietype
Studie
Thema's
Samenleving en bevolking
Auteur(s)
Ingrid Schockaert, Edith Lodewijckx en Edwin Pelfrene
Reeks
SVR-Verkenningen, 2016/5