Het beleidsplan van de Dienst van de Bestuursrechtcolleges beschrijft de ambities voor de periode 2021-2024 onder het motto: Kwaliteitsvolle, efficiënte en digitale bestuursrechtspraak, op weg naar een Vlaamse rechterlijke macht.
Publicatiedatum Januari 2021
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Vlaamse overheid