Gedaan met laden. U bevindt zich op: Digitale transformatie van de culturele en creatieve sectoren ter voorbereiding van het Belgisch EU voorzitterschap 2024

Digitale transformatie van de culturele en creatieve sectoren ter voorbereiding van het Belgisch EU voorzitterschap 2024

Rapport
april 2023
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Dit rapport draagt bij aan de kennis van wat er zich op Europees beleidsvlak, in andere landsdelen binnen België en op federaal niveau afspeelt met betrekking tot digitale transformatie van de culturele en creatieve sectoren. Binnen dit brede thema van digitale transformatie schuift DCJM 'het digitaal opvolgen (verzamelen, verwerken, analyseren, delen…) van data van publieksparticipatie en -ontwikkeling' zelf naar voren als centraal onderwerp ter voorbereiding van het EU-voorzitterschap. Het departement wil met deze opdracht verkennen of dit het juiste onderwerp is om op in te zetten, en of er mogelijk ook andere deelaspecten moeten meegenomen worden in de beleidsvoorstellen.
Publicatiedatum
April 2023
Publicatietype
Rapport
Thema's
Beleid en regelgeving cultuur, jeugd, sport, media en toerisme