Gedaan met laden. U bevindt zich op: Direct belang van de Vlaamse secundaire sector neemt af

Direct belang van de Vlaamse secundaire sector neemt af

Statistieken
december 2016
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Gegevens uit de databank van het HERMREG-model geven een beeld van de evolutie van de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid in de industriële of secundaire sector. Naast de evolutie gedurende de laatste 30 jaar komt ook de verwachte ontwikkeling voor de volgende vijf jaar aan bod. Het is geen verrassing dat Vlaanderen en de overige twee gewesten in mindere of meerdere mate worden gekenmerkt door eenzelfde tanende evolutie van de secundaire sector. Voor de komende jaren wordt er echter nagenoeg een stabilisatie van de werkgelegenheid verwacht.
Publicatiedatum
December 2016
Publicatietype
Statistieken
Thema's
Arbeidsmarkt , Economische conjunctuur
Auteur(s)
Dirk Hoorelbeke
Reeks
SVR-st@ts 2016/14