Tussen oktober 2005 en april 2006 kwamen lerarenopleiders uit verschillende regio’s, netten en opleidingstypes bijeen om samen met afgevaardigden uit middenveldorganisaties aan uitwisseling en visieontwikkeling te doen. Hun werkzaamheden vonden hun neerslag in deze map. Ze biedt een zicht op de conceptuele kaders, op de debatten en de praktijkvoorbeelden, die de revue zijn gepasseerd. In die zin is deze map een leidraad, die de diversiteitszoektocht in de verschillende lerarenopleidingen mag inspireren.