De studie ondersteunt de Vlaamse overheid bij het ontwikkelen van een strategie voor de biogebaseerde economie (BBE) en een geïntegreerd en duurzaam economisch innovatiebeleid. Op basis van het beschikbare cijfermateriaal wordt de huidige Vlaamse biogebaseerde economie kwantitatief ingeschat en worden mogelijke trends geanalyseerd. Wijzigingen en klemtonen in de huidige beleidsomgeving (Vlaams en EU) alsook regionale en internationale trends worden meer in detail geanalyseerd. De studie actualiseert de cijfers het rapport van 2012.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
September 2016
Publicatietype
Studie
Thema's
Innovatie , Duurzame economie

Vorige edities