Het rapport is de neerslag van een systeemanalyse van duurzaamheid in het Vlaamse hoger onderwijs. Aan de hand van het multi-levelperspectief op duurzaamheidstransities en gevoed door een ruim empirisch onderzoek biedt het rapport een vernieuwend zicht op het hogeronderwijssysteem, op hoe duurzaamheid in dit huidige systeem wordt ingepast, en op de bepalende factoren voor een verdere (meer radicale) integratie van duurzaamheid in het Vlaamse hoger onderwijs.
Publicatiedatum Juli 2018
Publicatietype Rapport
Thema's Onderwijs - algemeen
Auteur(s) Maarten Deleye, Katrien Van Poeck, Thomas Block