Gedaan met laden. U bevindt zich op: Duurzame mantelzorg in Vlaanderen. Methodologisch rapport

Duurzame mantelzorg in Vlaanderen. Methodologisch rapport

Rapport
juli 2015
Departement Zorg
Eind 2014 werd een steekproef van 4000 geregistreerde mantelzorgers bevraagd over hun kwaliteit van leven, hun volhoudperspectief en de verschillende factoren die daarop ingrijpen. Het rapport geeft de beleidsrelevantie en de wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek aan. Daarnaast worden de volgende elementen verduidelijkt: de opbouw en inhoud van de vragenlijst, de wijze van steekproeftrekking, het verloop van het veldwerk, de respons en de representativiteit van de gerealiseerde steekproef.
Publicatiedatum
Juli 2015
Publicatietype
Rapport
Thema's
Gezondheidszorg , Ouderen
Auteur(s)
Joost Bronselaer, Veronique Vandezande, Lut Vanden Boer, Ilse Boons